COMPTABILITAT DE COSTOS

Per |November 30th, 2011|

Terrassa, novembre de 2011 Molt apreciat Client: En aquest moments de crisis i amb l’experiència acumulada per aquest despatx, creiem que és el moment per a les empreses per analitzar com optimitzar els resultats empresarials a partir de la gestió i el control de costos. En efecte, si les empreses volen […]