LLei 7/2012, d’octubre, de modificació de la normativa tributaria i pressupuestaria i d’adequació de la normativa financiera per la intesificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.

Per |November 6th, 2012|

Els comuniquem que ja tenen a la seva dispossició a la nostra web l’analisis de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributaria i pressupostaria i d’adequació de la normativa financera per a l’intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.