Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

Per |July 23rd, 2019|

El 17 de maig va entrar en vigor la modificació de la Llei.
Les modificacions normatives de la Llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques son les següents.
El 17 de maig va entrar en vigor el Decret llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 9 […]