Títol
CIRCULAR 2019-08 Norma de qualitat pel pa
 1 file(s)  27 downloads
Fiscal, Jurídico, Laboral 13 May, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-07 Novetats Legislatives en matèria de vivenda i lloguer.
 1 file(s)  9 downloads
Fiscal 29 April, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-06 Registre diari de jornada.
 1 file(s)  169 downloads
Fiscal, Laboral 9 May, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-05 Novetats legislatives en matèria laboral
 1 file(s)  146 downloads
Fiscal, Laboral 13 February, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-04 Novetats legislatives en matèria fiscal.
 1 file(s)  84 downloads
Fiscal 7 February, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-03 Legalització telemàtica dels llibres d’actes i de comptabilitat
 1 file(s)  100 downloads
Fiscal 7 February, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-02 Escales i tipus de retenció aplicables en l’ IRPF i altres Impostos en el període impositiu 2019.
 1 file(s)  131 downloads
Fiscal, Laboral 10 January, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-01 Obligacions diverses.
 1 file(s)  106 downloads
Fiscal 10 January, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2018-14 Recordatori determinades obligacions i bonificacions laborals.
 1 file(s)  108 downloads
Fiscal, Laboral 8 January, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2018-13 PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS DE BENS I TRANSACCIONS AMB L’EXTERIOR REFERIDES AL ANY 2018
 1 file(s)  80 downloads
Fiscal 7 January, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2018-12 Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capital y de la financiació del terrorisme: Novetats
 1 file(s)  111 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 30 November, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-11 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER L’ANY 2019 ORDRE TSF/134/2018 DE 30 DE JULIOL DE 2018
 1 file(s)  147 downloads
Fiscal, Laboral 14 November, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-10 L’Agència Tributària de Catalunya implanta les notificacions electròniques a partir del 2.10.2018
 1 file(s)  135 downloads
Fiscal, Laboral 13 November, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-09 Nova declaració informativa 232 d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com paraïssos fiscals.
 1 file(s)  126 downloads
Fiscal 29 October, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-08 LLei6/2018 de pressupostos Generalaes de l’ Estat 2018. Novetats fiscale.IAE quotes nacionals
 1 file(s)  89 downloads
Fiscal 29 October, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-07 Novetats en l’àmbit laboral i IRPF Lley 6/2018, de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat pel any 2018
 1 file(s)  125 downloads
Fiscal, Laboral 17 September, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-06 Recordatori determinades obligacions tributaries.
 1 file(s)  124 downloads
Fiscal 17 September, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-05 Protecció de dades regularització urgent
 1 file(s)  227 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 17 September, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-03 MODIFICACIONS EN EL SII DE L’IVA (SISTEMA INMEDIAT INFORMACIÓ)
 1 file(s)  101 downloads
Fiscal 28 March, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-02 Novetats en matèria Tributària
 1 file(s)  202 downloads
Fiscal, Laboral 22 February, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-01 Obligacions diverses Fiscals.
 1 file(s)  182 downloads
Fiscal 8 January, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2017-21 PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS DE BENS I TRANSACCIONS AMB L’ EXTERIOR REFERIDES A L’ ANY 2017
 1 file(s)  155 downloads
Fiscal 18 December, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-20 Eleccions al Parlament de Catalunya el dia 21 de Desembre de 2017.
 1 file(s)  295 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 11 December, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-19 Models 190, 171, 184, 345 i 347
 1 file(s)  323 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 4 December, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-17 Reformes Urgents del Treball Autònom: Fiscalitat
 1 file(s)  173 downloads
Fiscal 31 October, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2017-16 CODI LEI
 1 file(s)  170 downloads
Fiscal 16 November, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-15 Recordatori determinades obligacions tributàries
 1 file(s)  182 downloads
Fiscal 6 November, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-13 Nova declaración informativa 232 d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qüalificats com a paraisos fiscals.
 1 file(s)  161 downloads
Fiscal 8 September, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-12 Llei 6/2017, de 9 de maig, del Impost Sobre els Actius No Productius.
 1 file(s)  194 downloads
Fiscal 31 August, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-10 Pressupostos Generals de l’Estat 2017- Normativa Laboral
 1 file(s)  215 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 11 July, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-09 Pressupostos Generals de la Generalitat 2017
 1 file(s)  193 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 10 July, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-08 Llei 03 2017 de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017
 1 file(s)  202 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 10 July, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-07 EL SUBMINISTRE IMMEDIAT D’INFORMACIÓ (SII) A LA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
 1 file(s)  214 downloads
Fiscal 1 June, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-06 Llei 6/2017, de 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.
 1 file(s)  238 downloads
Fiscal 25 May, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-03 IVA: Nou plaç per la remissió de les factures a partir del 1 de gener de 2017
 1 file(s)  276 downloads
Fiscal 6 March, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-02 Subministrament immediat d’informació de l’I.V.A. (S.I.I.)
 1 file(s)  194 downloads
Fiscal 8 February, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-01 Obligacions diverses fiscal
 1 file(s)  265 downloads
Fiscal 8 February, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2016-17 Real Decret-llei 3/2016, de 2 de desembre, pel que s’ adopten mesures en l’ àmbit tributari i altres mesures urgents en materia social
 1 file(s)  337 downloads
Fiscal, Laboral 5 January, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2016-16 PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS DE BENS I TRANSACCIONS AMB L’ EXTERIOR REFERIDES A L’ ANY 2016
 1 file(s)  222 downloads
Fiscal 23 December, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-15 Recoratori determinades obligacions laborals
 1 file(s)  372 downloads
Fiscal, Laboral 22 December, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-14 Llei 22/2015, de 20 de juliol de Auditoria de Comptes.
 1 file(s)  336 downloads
Fiscal 5 December, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-13 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER L’ANY 2017
 1 file(s)  287 downloads
Fiscal, Laboral 15 November, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-12 recordatori determinades obligacions tributàries
 1 file(s)  403 downloads
Fiscal, Laboral 8 November, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-11 Arrendament de bens immobles com activitat econòmica i necessitat de disposar de local exclusiu.
 1 file(s)  267 downloads
Fiscal 28 October, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-10 CONSEQÜENCIES DE L’ INCOMPLIMENT DE L’ UTILITZACIÓ DE MEDIS ELECTRÒNICS.
 1 file(s)  310 downloads
Fiscal, Laboral 28 October, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-09 CANVI DE BASE DE COTITZACIÓ EN EL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS.
 1 file(s)  238 downloads
Fiscal, Laboral 10 October, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-08 Nous subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’ Agencia Tributaria (Llei 39/2015)
 1 file(s)  235 downloads
Fiscal, Laboral 10 October, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-07 Pagament Fraccionat
 1 file(s)  190 downloads
Fiscal 10 October, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-06 operacions vinculades empreses amb xifra de negoci inferior a 45 millons d’euros.
 1 file(s)  184 downloads
Fiscal 7 October, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-05 Nou Reglament de l’ Impost sobre Societats: Novetats en matèria d’operacions vinculades.
 1 file(s)  204 downloads
Fiscal 7 October, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-04 CANVI DE BASE DE COTITZACIÓ EN EL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS
 1 file(s)  376 downloads
Fiscal, Laboral 5 April, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-03 LEGALITZACIÓ TELEMÀTICA DELS LLIBRES DE COMPTABLITAT
 1 file(s)  457 downloads
Fiscal, Jurídic 7 October, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-02 Règim especial del recàrrec d’equivalència: Societats civils
 1 file(s)  260 downloads
Fiscal 12 January, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-01 OBLIGACIONS DIVERSES FISCALS
 1 file(s)  317 downloads
Fiscal 12 January, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2015-34 PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS DE BENS I TRANSACCIONS AMB L’EXTERIOR REFERIDES A L’ANY 2015
 1 file(s)  186 downloads
Fiscal 11 January, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2015-32 Llei de Pressupostos 2016 en àmbit tributari (LPGE)
 1 file(s)  468 downloads
Fiscal 24 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-31 Escales i tipus de retencions aplicables en l’ IRPF i oltres Impostos en el període impositiu 2016
 1 file(s)  313 downloads
Fiscal, Laboral 5 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-24 Novetats Llei General Tributària
 1 file(s)  192 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-23 Recordatori de determinades obligacions tributaries
 1 file(s)  184 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-22 Reglament Impost sobre Societats, novetats operacions vinculades i altres modificacions
 1 file(s)  191 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-21 Acreditació de les bases imposables negatives i deduccions
 1 file(s)  182 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-20 Novetats tributàries i mercantils
 1 file(s)  176 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-18 Canvis a l´estimació objectiva (Mòduls)
 1 file(s)  178 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-17 Mesures urgents desde el 12 de juliol de 2015
 1 file(s)  185 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-11 Modificacions en la Llei de Societats de Capital: conflicte d’interessos
 1 file(s)  189 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-10 Modificaciones Ley de Sociedades de Capital MEDIDAS DE CONTROL
 1 file(s)  232 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-09 Reforma Fiscal IRPF
 1 file(s)  191 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-08 Retribución de los administradores en la Ley de Sociedades de Capital
 1 file(s)  194 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-07 REFORMA FISCAL IMPOSICIÓN INDIRECTA IVA
 1 file(s)  198 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-06 Cómputo de pérdidas en los supuestos de
 1 file(s)  188 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-05 REFORMA FISCAL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
 1 file(s)  205 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-04 Ley de Presupuestos Generales del Estado 2015
 1 file(s)  186 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-03 FACTURA ELECTRONICA DEL PROVEEDOR EN SU RELACIÓN
 1 file(s)  208 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-02 MODIFICACIONES EN EL REGLAMENTO DE IVA: Opción de diferir el ingreso de las cuotas del IVA soportado en la importación REAL DECRETO 1073/2014, DE 19 DE DICIEMBRE
 1 file(s)  206 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-01 MODIFICACIONES EN EL REGLAMENTO DE IVA REAL DECRETO 1073/2014, DE 19 DE DICIEMBRE Entregas de Teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales, y Entregas de Plata, platino y paladio.
 1 file(s)  176 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-31 REFORMA DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL
 1 file(s)  180 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-30 APLICACIÓN DE NUEVOS TIPOS DE RETENCIÓN EN EL IRPF Y EN I. SOCIEDADES
 1 file(s)  179 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-29 Retribución de los administradores en la Ley de Sociedades de Capital
 1 file(s)  188 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-28 Las Operaciones Vinculadas tras la reforma del Impuesto sobre Sociedades
 1 file(s)  187 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-27 Orden HAP/1732/2014, de 24 de septiembre, novedades en los modelos 347 y 180
 1 file(s)  188 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-26 Real Decreto núm. 304/2014, de 5 de mayo Reglamento de la Ley 10/2010, de 28-4-2010 (RCL 20101175), de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
 1 file(s)  163 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-25BIS REFORMA DEL CÓDIGO PENAL Y LEY DE SOCIEDADES 2014 y 2015 Nuevas implicaciones y responsabilidades para empresas y directivos
 1 file(s)  175 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-25 REFORMA DEL CÓDIGO PENAL 2014, Nuevas responsabilidades para empresas y directivos
 1 file(s)  170 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-24 REFORMA FISCAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES PROYECTO DE LEY/ 6 de agosto de 2014
 1 file(s)  180 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-23 REFORMA FISCAL IMPOSICIÓN INDIRECTA PROYECTOS DE LEY/ 6 de agosto de 2014.
 1 file(s)  187 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-22 Real Decreto núm. 304/2014, de 5 de mayo. RCL 2014631 Aprueba el Reglamento BLANQUEO DE CAPITALES-TERRORISMO (BOE 6 mayo 2014)
 1 file(s)  176 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-21 Identificació clients.
 1 file(s)  182 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-20 PRESENTACION DE DECLARACIONES DE BIENES Y TRANSACCIONES CON EL EXTERIOR REFERIDAS AL AÑO 2014
 1 file(s)  172 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-18 CANVI DE BASES DE COTITZACIÓ EN EL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS
 1 file(s)  186 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-17 Recordatori determinades obligacions tributaries i laborals
 1 file(s)  184 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-16 Retribució dels administradors i llibres de comptabilitat
 1 file(s)  170 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-15 REFORMA FISCAL IMPOST SOBRE SOCIETATS PROJECTE DE LLEI/ 6 d’ agost de 2014
 1 file(s)  167 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-14 MEMÒRIA ANUAL RELATIVA AL DESEMBOLUPAMENT DE L’INVERSIÓ EN L’EXTERIOR model D8
 1 file(s)  173 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-11 Reial-Drecret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competivitat i la eficiència.
 1 file(s)  177 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-13 REFORMA FISCAL; Impos Sobre la Renda de les persones físiques, PROJECTES DE LLEI/6 d’agost de 2014
 1 file(s)  187 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-12 Real Decreto 625/2014, de 18 de juliol, per el que es regulen nous aspectes de la gestió de l’ incapacitat temporal i del control d’aquiesta situació en els primers trescents seixanta i cinc dies
 1 file(s)  181 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-10 REAL DECRETO-LEY 8/2014, DE 4 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA EL CRECIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD Y LA EFICIENCIA (BOE núm. 163, de 5/7/2014)
 1 file(s)  166 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-09 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER L’ANY 2015 ORDRE DE 14 D’ABRIL DE 2014
 1 file(s)  175 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-08 Acreditació de la procedencia i qüantia de les bases imposables negatives amb la compensació de la qüal es vulgui fer en anys futurs, i de les deduccions per diversos conceptes
 1 file(s)  166 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-07 Legalització de llibres de comptabilitat
 1 file(s)  170 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-06 Reglament (UE) 260/2012, de 14 de març (LCEur 2012444)
 1 file(s)  187 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-05 REAL DECRET-LLEI/2014, DE 28 DE FEBRER, DE MESURES URGENTS PEL FOMENT DEL TREBALL I LA CONTRATACIÓ INDEFINIDA.
 1 file(s)  188 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-04 LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC 6551, de 30 de gener).
 1 file(s)  189 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-03 LEY DE TRANSPARENCIA
 1 file(s)  177 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-02 APLICACIÓN DE NUEVOS TIPOS DE RETENCIÓN
 1 file(s)  182 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-01 Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
 1 file(s)  188 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-23 MESURES PER AFAVORIR LA CONTRACTACIÓ I FACILITAR LA FEINA DELS TREBALLADORS
 1 file(s)  180 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-22 La comunicació de les transaccions econòmiques i les saldos actius i passius financers amb l’exterior ANY 2013
 1 file(s)  174 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-22 La comunicació de les transaccions econòmiques i les saldos actius i passius financers amb l’exterior ANY 2013
 1 file(s)  183 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-21 Modificació Reglament IRPF, Societats i IRNR
 1 file(s)  170 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-20 Recordatori obligacions tributaries i laborals
 1 file(s)  189 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-19 Retribució administradors i llibres de comptabilitat
 1 file(s)  168 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-18 Real Decreto 828-2013 Régimen especial del criterio de caja en el IVA
 1 file(s)  168 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-17 Real Decreto 828-2013
 1 file(s)  174 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-16 Ley 16 2013, de 29 octubre de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras
 1 file(s)  178 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-15 PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS DE BÉNS I TRANSACCIONS AMB L’EXTERIOR
 1 file(s)  174 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-14 LEY DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN
 1 file(s)  171 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-13 CANVI BASE AUTONOMS
 1 file(s)  159 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-12 Mesures urgents per la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l’ ordre econòmic i social
 1 file(s)  175 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-11 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER L’ANY 2014
 1 file(s)  177 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-10 Regularizació becaris
 1 file(s)  169 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-09 LLEI 11 2013 EMPRENEDOR
 1 file(s)  172 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-08 LEGALITZACIÓ DE LLIBRES DE COMPTABILITAT
 1 file(s)  150 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-07 Cómputo de pérdidas en los supuestos de reducción obligatoria de capital social
 1 file(s)  168 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-06 MEDIDAS DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y DE ESTÍMULO DEL CRECIMIENTO Y DE LA CREACIÓN DE EMPLEO
 1 file(s)  178 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-05BIS Los contribuyentes deberán informar en el primer trimestre de 2013 sobre los bienes y derechos situados en el extranjero.
 1 file(s)  156 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-05 MODELO 720. BIENES EN EL EXTRAJERO
 1 file(s)  155 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-04 Cotizaciones Sociales para el año 2013 y otras normas
 1 file(s)  190 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-03 Ley 17 2012 Presupuestos generales del Estado para 2013 y reforma código penal y sostenibilidad energética.
 1 file(s)  170 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-02 Leyes impulso actividad económica y Cataluña Impuesto Patrimonio
 1 file(s)  170 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-01 APLICACIÓ DE NOUS TIPUS DE RETENCIÓ
 1 file(s)  190 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-26 Declaracion de bienes y derechos situados en el extranjero
 1 file(s)  189 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-25 Recordatorio obligaciones tributarias y laborales
 1 file(s)  162 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-24 Modificaciones Módulos del IRPF y Régimen simplificado del IVA
 1 file(s)  162 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-23 Reglament de facturacio a partir de 1 enero 2013
 1 file(s)  170 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-22 Modificaciones Ley General Tributaria y artículo 108 Ley Mercado de Valores
 1 file(s)  150 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-21 Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude: IVA
 1 file(s)  151 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-20 Limitació pagaments en efectiu i obligacions de informació sobre bens i drets situats a l’ extranger.
 1 file(s)  181 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-19 ASUNTO: CAMBIO DE BASE DE COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
 1 file(s)  194 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-17 Ley de Reforma Laboral 2012
 1 file(s)  205 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-16 Información laboral. Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio – RCL2012976.
 1 file(s)  183 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-18 DECLARACIÓ TRIBUTARIA ESPECIAL (AMNISTIA FISCAL)
 1 file(s)  177 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-15 DECLARACIÓ TRIBUTARIA ESPECIAL
 1 file(s)  176 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-12 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (RCL 2012976)
 1 file(s)  201 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-14 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER L’ANY 2013
 1 file(s)  167 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-11 NOVETATS FISCALS
 1 file(s)  181 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-10 Impost General Indirecte Canari.
 1 file(s)  146 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-09 Novetats tributaries i mercantils
 1 file(s)  147 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-08 VAGA GENERAL
 1 file(s)  162 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-07 LEGALITZACIÓ DE LLIBRES DE COMPTABILITAT
 1 file(s)  162 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-06 REFORMA LABORAL
 1 file(s)  177 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-05 Cotitzacions socials per al 2012
 1 file(s)  189 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-04 NOVETATS PEL MODEL 340 A L’EXERCICI 2012
 1 file(s)  163 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-03 EL PAGAMENT FRACCIONAT EN L’IMPOST DE SOCIETATS PER L’EXERCICI 2012
 1 file(s)  168 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014
 1 file(s)  186 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-02 REIAL DECRET LLEI 20/2010
 1 file(s)  183 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-01 APLICACIÓ NOUS TIPUS DE RETENCIÓ
 1 file(s)  176 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-23 DIRECCIÓ ELECTRÒNICA HABILITADA (DEH)
 1 file(s)  163 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-22 EMPLEATS DE LA LLAR
 1 file(s)  169 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-21 OPERACIONS VINCULADES
 1 file(s)  169 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-20 Becaris
 1 file(s)  159 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-18 CONSERVACIO DELS LLIBRES COMPTABLES, CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIO I JUSTIFICANTS
 1 file(s)  134 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-17 Seguretat i Salut. Resum deures empresarials.
 1 file(s)  189 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-14 CUMPLIMIENTO ALTERNATIVO DE LA OBLIGACIÓN DE RESERVA DE PLANTILLA EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
 1 file(s)  190 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-16 Bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social respecto del personal investigador.
 1 file(s)  176 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-15 REIAL DECRET-LLEI 13/2011 DE SETEMBRE, PEL QUE ES RESTABLEIX L’IMPOST SOBRE PATRIMONI, AMB CARACTER TEMPORAL (BOE 17.09.11)
 1 file(s)  140 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-13 Responsabilitats de tercers en matèria de cotitzacions i de prestacions.
 1 file(s)  196 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-11 Aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer i altre malaltia greu.
 1 file(s)  182 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-12 CERTIFICACIONS CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES A L’AMBIT FISCAL
 1 file(s)  144 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-10 MESURES URGENTS PER A LA PROMOCIO DE TREBALL DELS JOVES
 1 file(s)  190 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-09 Novas normes Espanya i Catalunya – Reial Decret-llei 5/2011
 1 file(s)  142 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-08 MODIFICACIONS A L’IMPOST DE SOCIETAST I L’ IVA
 1 file(s)  147 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-07 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER L’ANY 2012
 1 file(s)  185 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-EXPORTACIO I ESTABLIMENT A L’EXTRANGER – LINIES DE RECOLÇAMENT A PROJECTES EMPRESARIALS A L’ EXTRANGER
 1 file(s)  134 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-06 LEGALITZACIÓ DE LLIBRES DE COMPTABILITAT
 1 file(s)  140 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-04 EL PAGAMENT FRACCIONAT EN L’IMPOST
 1 file(s)  154 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-03 CANVIS EN L’IVA EN LES PRESTACIONS DE SERVEIS INTRACOMUNITARIS
 1 file(s)  149 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-02 NOVEDATS FISCALS PER L’EXERCICI 2011
 1 file(s)  154 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-01 APLICACIÓ DE NOUS TIPUS DE RETENCIÓ
 1 file(s)  163 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-31 Possibles novedats fiscals en els nous pressupostos per l’ any 2011.
 1 file(s)  153 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-30 Real Decreto ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
 1 file(s)  152 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-29 NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS ADMINISTRATIVES OBLIGATORIES PER MEDIS ELECTRONICS A L’ ÁMBIT DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
 1 file(s)  145 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-28 Llei Orgànica 5/2010 de modificació del Còdi Penal
 1 file(s)  171 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-27 ASSUMPTE: ALTA AL REGISTRE DE DEVOLUCIÓ MENSUAL DE L’IVA (REDEME) PER AL EXERCICI 2011.
 1 file(s)  142 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-26 ADECUACIÓ AL NOU REGLAMENT DE MESURES DE SEGURETAT (NRMS) DE LA LLEI ORGÁNICA DE PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)
 1 file(s)  169 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-25 OPERACIONS VINCULADES
 1 file(s)  129 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-24 LLEI 32/2010, DE 5 D’ AGOST, PER LA QUE S’ EXTABLEIX UN SISTEMA ESPECÍFIC DE PROTECCIÓ PER CESSAMENT D’ ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÓNOMS
 1 file(s)  163 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-21 PREVENCIO DE RISCOS LABORALS
 1 file(s)  178 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-20 CUMPLIMENT ALTERNATIU DE L’ OBLIGACIÓ DE RESERVA DE PLANTILLA EN FAVOR DELS TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT
 1 file(s)  183 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-19 CANVI DE BASE DE COTITZACIÓ AL RÉGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÓNOMS
 1 file(s)  176 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-18 VAGA GENERAL
 1 file(s)  176 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-17 CANVI DE BASE DE COTITZACIO AL REGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTONOMS
 1 file(s)  159 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-16 PAGAMENT DE LES OPERACIONS COMERCIALS
 1 file(s)  173 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-15 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER L’ANY 2011
 1 file(s)  146 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-14 REIAL DECRET-LLEI 10/2010, DE 16 DE JUNIY, DE MESURAS URGENTS PER A LA REFORMA DEL MERCAT DE TREBALL AMB VIGENCIA DES DEL 18 DE JUNIY DE 2010
 1 file(s)  147 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-13 OPERACIONS VINCULADES:NOU LIMIT DE EXCLUSIO COMPLEMENTARI
 1 file(s)  147 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-12 PUJADA IVA I ITP A PARTIR DEL 1 DE JULIOL 2010
 1 file(s)  131 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-11 MEDIDAS PARA EL IMPULSO DE LA RECUPERACION ECONOMICA Y EL EMPLEO CONTEMPLADAS EN EL REAL DECRETO LEY 6/2010 (BOE 13 abril 2010).
 1 file(s)  141 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-10 OPERACIONS VINCULADES
 1 file(s)  139 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-ANNEX 6 : OPERACIONS VINCULADES. GUIA PRACTICA
 1 file(s)  144 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-09 LEGALITZACIO DE LLIBRES DE COMPTABILITAT
 1 file(s)  151 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-04 PRESTACIONS DE SERVEIS L’IVA
 1 file(s)  134 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-06 DOCUMENTACIO D’ OPERACIONS VINCULADES
 1 file(s)  130 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-05 Normativa Laboral i Seguretat Social per 2010
 1 file(s)  158 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-ANNEX 5: Operacions Vinculades. Document mostra relatiu al grup
 1 file(s)  134 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-ANNEX 4: Operacions Vinculades. Document mostra arrendador
 1 file(s)  138 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-ANNEX 3: Operacions Vinculades. Document mostra retribució administrador i socis
 1 file(s)  161 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-ANNEX 2: Operacions Vinculades. Document mostra préstec
 1 file(s)  142 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-ANNEX 1: Operacions Vinculades. Contracte, matriu, filials, prestació serveis i repartiment de costos
 1 file(s)  141 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-03 CANVIS EN L’IVA EN LES PRESTACIONS DE SERVEIS INTRACOMUNITARIS
 1 file(s)  145 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-02 NOVETATS FISCALS PER L’ EXERCICI 2010
 1 file(s)  184 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-01 APLICACIÓ DE NOUS TIPUS DE RETENCIÓ
 1 file(s)  189 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar