Títol
CIRCULAR 2020-26 Reial Decret Llei 21-2020 de mesures de prevenció e higiene i Reial Decret 555 2020 darrer estat d’alarma
 1 file(s)  43 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 7 July, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-25 Reial Decret Llei 24-2020 de 26-6, de mesures socials de reactivació del treball.
 1 file(s)  45 downloads
Laboral 9 July, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-24 Reial Decret Llei 19 2020 Comptes anuals i Impost sobre Societats de l’any 2019
 1 file(s)  76 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 1 June, 2020 Descarregar
CIRCUILAR 2020-23 Reial Decret 514 2020, de 23 de maig, pel que es prorroga l’estat d’alarma
 1 file(s)  54 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 1 June, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-22 Reial Decret LIei 18-2020 de 12-5, de mesures socials en defensa del treball.
 1 file(s)  50 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 25 May, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-21 Reial Decret 514 2020, de 8 de maig, pel que es prorroga l’estat d’alarma.
 1 file(s)  63 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 11 May, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-20 Mesures en l’àmbit concursal, societari i processal. Reial Decret Llei 16 2020.
 1 file(s)  51 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 5 May, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-19 Reial Decret 492 2020, de 24 d’ abril, pel que es prorroga l’estat d’alarma.
 1 file(s)  69 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 27 April, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-17 RDL15 2020 de mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i el treball.
 1 file(s)  76 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 27 April, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-14 Reial Decret 487 2020, de 10 d’ abril, pel que es prorroga l’estat d’alarma.
 1 file(s)  75 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 14 April, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-13 Reial Decret Llei 11 2020 mesures urgents complementàries Covid 19.
 1 file(s)  112 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 6 April, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-12 Criteris interpretatius del Real Decret Llei 10 2020
 1 file(s)  98 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 3 April, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-11 Comunicació activitats essencials Generalitat de Catalunya
 1 file(s)  184 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 31 March, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-10 Real Decrt 476 2020 PRÒRROGA ESTAT D’ ALARMA, RDL 9 2020 Mesures laborals y RDL 10 2020 Sectors classificats com esencials
 1 file(s)  10 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 30 March, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-09 GENERALITAT DE CATALUNYA Previsions en matèria fiscal, tributària i econòmica
 1 file(s)  98 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 20 March, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-08 Real Decret-Lley 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinaries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.«BOE» num. 73, de 18 de març de 2020,
 1 file(s)  122 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 19 March, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-07 Real Decret 463/2020, de 14 de març, per el que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. Publicat en:«BOE» num. 67, de 14 de març de 2020,
 1 file(s)  100 downloads
Fiscal, Jurídico, Laboral 16 March, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-05 Virus COVID-19
 1 file(s)  9 downloads
Fiscal, Jurídico, Laboral 13 March, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2019-08 Norma de qualitat pel pa
 1 file(s)  40 downloads
Fiscal, Jurídico, Laboral 13 May, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-06 Registre diari de jornada.
 1 file(s)  187 downloads
Fiscal, Laboral 9 May, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-05 Novetats legislatives en matèria laboral
 1 file(s)  158 downloads
Fiscal, Laboral 13 February, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-02 Escales i tipus de retenció aplicables en l’ IRPF i altres Impostos en el període impositiu 2019.
 1 file(s)  151 downloads
Fiscal, Laboral 10 January, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2018-14 Recordatori determinades obligacions i bonificacions laborals.
 1 file(s)  125 downloads
Fiscal, Laboral 8 January, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2018-12 Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capital y de la financiació del terrorisme: Novetats
 1 file(s)  124 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 30 November, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-11 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER L’ANY 2019 ORDRE TSF/134/2018 DE 30 DE JULIOL DE 2018
 1 file(s)  163 downloads
Fiscal, Laboral 14 November, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-10 L’Agència Tributària de Catalunya implanta les notificacions electròniques a partir del 2.10.2018
 1 file(s)  152 downloads
Fiscal, Laboral 13 November, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-07 Novetats en l’àmbit laboral i IRPF Lley 6/2018, de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat pel any 2018
 1 file(s)  142 downloads
Fiscal, Laboral 17 September, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-05 Protecció de dades regularització urgent
 1 file(s)  246 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 17 September, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-04 NOVETATS EN MATÈRIA LABORAL PEL EXERCICI 2018
 1 file(s)  139 downloads
Laboral 28 March, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-02 Novetats en matèria Tributària
 1 file(s)  221 downloads
Fiscal, Laboral 22 February, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2017-22 Recordatori determinades obligacions Laborals
 1 file(s)  307 downloads
Laboral 4 January, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2017-20 Eleccions al Parlament de Catalunya el dia 21 de Desembre de 2017.
 1 file(s)  316 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 11 December, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-19 Models 190, 171, 184, 345 i 347
 1 file(s)  349 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 4 December, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-18 Reformes urgents del treball Autònom. Laboral
 1 file(s)  307 downloads
Laboral 4 December, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-14 Canvi de base de cotització en el règim especial de treballadors autònoms.
 1 file(s)  195 downloads
Laboral 11 October, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-11 Calendari oficial de festes Laborals a Catalunya per l’any 2018
 1 file(s)  276 downloads
Laboral 22 August, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-10 Pressupostos Generals de l’Estat 2017- Normativa Laboral
 1 file(s)  229 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 11 July, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-09 Pressupostos Generals de la Generalitat 2017
 1 file(s)  205 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 10 July, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-08 Llei 03 2017 de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017
 1 file(s)  218 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 10 July, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-05 Bases i tipus Seguritat Social 2017
 1 file(s)  270 downloads
Laboral 15 May, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-04 Registre de jornada
 1 file(s)  356 downloads
Laboral 6 April, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2016-17 Real Decret-llei 3/2016, de 2 de desembre, pel que s’ adopten mesures en l’ àmbit tributari i altres mesures urgents en materia social
 1 file(s)  354 downloads
Fiscal, Laboral 5 January, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2016-15 Recoratori determinades obligacions laborals
 1 file(s)  389 downloads
Fiscal, Laboral 22 December, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-13 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER L’ANY 2017
 1 file(s)  298 downloads
Fiscal, Laboral 15 November, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-12 recordatori determinades obligacions tributàries
 1 file(s)  419 downloads
Fiscal, Laboral 8 November, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-10 CONSEQÜENCIES DE L’ INCOMPLIMENT DE L’ UTILITZACIÓ DE MEDIS ELECTRÒNICS.
 1 file(s)  322 downloads
Fiscal, Laboral 28 October, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-09 CANVI DE BASE DE COTITZACIÓ EN EL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS.
 1 file(s)  251 downloads
Fiscal, Laboral 10 October, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-08 Nous subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’ Agencia Tributaria (Llei 39/2015)
 1 file(s)  247 downloads
Fiscal, Laboral 10 October, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-04 CANVI DE BASE DE COTITZACIÓ EN EL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS
 1 file(s)  391 downloads
Fiscal, Laboral 5 April, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2015-33 Llei de Pressupostos 2016 mesures laborals (LPGE)
 1 file(s)  377 downloads
Laboral 24 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-31 Escales i tipus de retencions aplicables en l’ IRPF i oltres Impostos en el període impositiu 2016
 1 file(s)  325 downloads
Fiscal, Laboral 5 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-30 Recordatori determinades obligacions laborals
 1 file(s)  324 downloads
Laboral 5 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-28 Novetats: Llei 25/2015, de 28 de juliol: Altres mesures d’ordre social
 1 file(s)  319 downloads
Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-29 Regulació al Sistema de Formació Professional per l´ocupació a l´àmbit laboral
 1 file(s)  309 downloads
Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-27 Seguretat Social nou sistema de liquidació directa de quotes
 1 file(s)  318 downloads
Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-26 Calendari laboral 2016
 1 file(s)  399 downloads
Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-25 CANVI DE BASE DE COTITZACIÓ EN EL RÈGIM ESPECIAL DE TRABALLADORS AUTÒNOMS
 1 file(s)  195 downloads
Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-14 Cotització a la Seguretat Social per a l´any 2015
 1 file(s)  184 downloads
Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-09 Reforma Fiscal IRPF
 1 file(s)  204 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-08 Retribución de los administradores en la Ley de Sociedades de Capital
 1 file(s)  205 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-04 Ley de Presupuestos Generales del Estado 2015
 1 file(s)  199 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-18 CANVI DE BASES DE COTITZACIÓ EN EL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS
 1 file(s)  197 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-17 Recordatori determinades obligacions tributaries i laborals
 1 file(s)  196 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-11 Reial-Drecret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competivitat i la eficiència.
 1 file(s)  188 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-12 Real Decreto 625/2014, de 18 de juliol, per el que es regulen nous aspectes de la gestió de l’ incapacitat temporal i del control d’aquiesta situació en els primers trescents seixanta i cinc dies
 1 file(s)  189 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-10 REAL DECRETO-LEY 8/2014, DE 4 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA EL CRECIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD Y LA EFICIENCIA (BOE núm. 163, de 5/7/2014)
 1 file(s)  176 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-09 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER L’ANY 2015 ORDRE DE 14 D’ABRIL DE 2014
 1 file(s)  187 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-05 REAL DECRET-LLEI/2014, DE 28 DE FEBRER, DE MESURES URGENTS PEL FOMENT DEL TREBALL I LA CONTRATACIÓ INDEFINIDA.
 1 file(s)  198 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-04 LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC 6551, de 30 de gener).
 1 file(s)  201 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-02 APLICACIÓN DE NUEVOS TIPOS DE RETENCIÓN
 1 file(s)  193 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-23 MESURES PER AFAVORIR LA CONTRACTACIÓ I FACILITAR LA FEINA DELS TREBALLADORS
 1 file(s)  192 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-21 Modificació Reglament IRPF, Societats i IRNR
 1 file(s)  181 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-20 Recordatori obligacions tributaries i laborals
 1 file(s)  202 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-14 LEY DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN
 1 file(s)  180 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-13 CANVI BASE AUTONOMS
 1 file(s)  169 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-12 Mesures urgents per la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l’ ordre econòmic i social
 1 file(s)  186 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-11 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER L’ANY 2014
 1 file(s)  190 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-10 Regularizació becaris
 1 file(s)  180 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-09 LLEI 11 2013 EMPRENEDOR
 1 file(s)  183 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-07 Cómputo de pérdidas en los supuestos de reducción obligatoria de capital social
 1 file(s)  179 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-06 MEDIDAS DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y DE ESTÍMULO DEL CRECIMIENTO Y DE LA CREACIÓN DE EMPLEO
 1 file(s)  189 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-04 Cotizaciones Sociales para el año 2013 y otras normas
 1 file(s)  201 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-26 Declaracion de bienes y derechos situados en el extranjero
 1 file(s)  199 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-20 Limitació pagaments en efectiu i obligacions de informació sobre bens i drets situats a l’ extranger.
 1 file(s)  191 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-19 ASUNTO: CAMBIO DE BASE DE COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
 1 file(s)  204 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-17 Ley de Reforma Laboral 2012
 1 file(s)  215 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-16 Información laboral. Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio – RCL2012976.
 1 file(s)  193 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-18 DECLARACIÓ TRIBUTARIA ESPECIAL (AMNISTIA FISCAL)
 1 file(s)  187 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-15 DECLARACIÓ TRIBUTARIA ESPECIAL
 1 file(s)  188 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-12 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (RCL 2012976)
 1 file(s)  214 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-14 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER L’ANY 2013
 1 file(s)  179 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-11 NOVETATS FISCALS
 1 file(s)  196 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-08 VAGA GENERAL
 1 file(s)  174 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-06 REFORMA LABORAL
 1 file(s)  188 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-05 Cotitzacions socials per al 2012
 1 file(s)  201 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014
 1 file(s)  199 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-02 REIAL DECRET LLEI 20/2010
 1 file(s)  196 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-01 APLICACIÓ NOUS TIPUS DE RETENCIÓ
 1 file(s)  186 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-23 DIRECCIÓ ELECTRÒNICA HABILITADA (DEH)
 1 file(s)  172 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-22 EMPLEATS DE LA LLAR
 1 file(s)  180 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-20 Becaris
 1 file(s)  168 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-17 Seguretat i Salut. Resum deures empresarials.
 1 file(s)  199 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-14 CUMPLIMIENTO ALTERNATIVO DE LA OBLIGACIÓN DE RESERVA DE PLANTILLA EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
 1 file(s)  200 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-16 Bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social respecto del personal investigador.
 1 file(s)  188 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-13 Responsabilitats de tercers en matèria de cotitzacions i de prestacions.
 1 file(s)  207 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-11 Aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer i altre malaltia greu.
 1 file(s)  193 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-10 MESURES URGENTS PER A LA PROMOCIO DE TREBALL DELS JOVES
 1 file(s)  200 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-07 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER L’ANY 2012
 1 file(s)  196 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-28 Llei Orgànica 5/2010 de modificació del Còdi Penal
 1 file(s)  183 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-26 ADECUACIÓ AL NOU REGLAMENT DE MESURES DE SEGURETAT (NRMS) DE LA LLEI ORGÁNICA DE PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)
 1 file(s)  180 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-24 LLEI 32/2010, DE 5 D’ AGOST, PER LA QUE S’ EXTABLEIX UN SISTEMA ESPECÍFIC DE PROTECCIÓ PER CESSAMENT D’ ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÓNOMS
 1 file(s)  176 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-21 PREVENCIO DE RISCOS LABORALS
 1 file(s)  190 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-20 CUMPLIMENT ALTERNATIU DE L’ OBLIGACIÓ DE RESERVA DE PLANTILLA EN FAVOR DELS TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT
 1 file(s)  196 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-19 CANVI DE BASE DE COTITZACIÓ AL RÉGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÓNOMS
 1 file(s)  189 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-18 VAGA GENERAL
 1 file(s)  187 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-17 CANVI DE BASE DE COTITZACIO AL REGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTONOMS
 1 file(s)  168 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-16 PAGAMENT DE LES OPERACIONS COMERCIALS
 1 file(s)  186 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-15 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER L’ANY 2011
 1 file(s)  155 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-14 REIAL DECRET-LLEI 10/2010, DE 16 DE JUNIY, DE MESURAS URGENTS PER A LA REFORMA DEL MERCAT DE TREBALL AMB VIGENCIA DES DEL 18 DE JUNIY DE 2010
 1 file(s)  156 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-05 Normativa Laboral i Seguretat Social per 2010
 1 file(s)  169 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-02 NOVETATS FISCALS PER L’ EXERCICI 2010
 1 file(s)  196 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-01 APLICACIÓ DE NOUS TIPUS DE RETENCIÓ
 1 file(s)  203 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar