About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 226 blog entries.

Modificació limitació pagaments en efectiu. LLei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal (BOE 10 de julio de 2021).

Per |July 15th, 2021|

L’article 18 de la LLei 11/2021 modifica l’article 7 de la LLei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adecuació de la normativa financera per la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau. (BOE 10-7-2021), per reduir els pagaments d’operacions en efectiu d’un […]

5 juliol festa local

Per |July 2nd, 2021|

el dia 5 de juliol les nostres oficines romandran tancades per festa local (Festa Major de Terrassa)

ORDEN ECO/127/2021, de 14 de junio, por la que se abre el trámite de inscripción previa de las ayudas extraordinarias directas de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

Per |June 18th, 2021|

En el Diario Oficial de la
Generalitat de Catalunya se ha publicado la Orden ECO/127/2021, por la que se
abre el trámite de inscripción previa de las ayudas extraordinarias directas de
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

Esta Orden entra en vigor el
mismo día de su publicación en el Diario Oficial de […]

AVÍS HORARI DE NADAL

Per |December 21st, 2020|

Els dies 24,31 de desembre l’horari d’atenció al públic será de 9:00 a 14:00 h.

IVA aplicable a béns necessaris per combatre la COVID-19

Per |August 6th, 2020|

Com indicàvem a la nostra
circular 17 de 2020 en referència a l’aplicació del tipus impositiu aplicable
de l’ Impost sobre el Valor Afegit als lliuraments, importacions i adquisicions
intracomunitàries de béns necessaris per a combatre els efectes de la COVID-19.
per permetre que el subministrament de material sanitari es realitzi de forma,
ràpida i efectiva, s’ establia fins el […]

6 juliol festa local

Per |July 3rd, 2020|

el dia 6 de juliol les nostres oficines romandran tancades per festa local (Festa Major de Terrassa)

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.Publicat a: «BOE» núm. 67, de 14 de març de 2020

Per |March 16th, 2020|

Per aquest Reial decret es declara l’estat d’alarma per tal d’afrontar la situació
d’emergència sanitària provocada pel Coronavirus COVID-19 amb vigència a
partir de el mateix 14 de març. Podeu consultar el Reial Decret en la següent
adreça:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
La declaració d’estat d’alarma afecta tot el territori nacional.
La durada de l’estat d’alarma que es declara pel present Reial decret és […]

Virus COVID-19

Per |March 12th, 2020|

Se ha publicado en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de marzo pasado el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

El presente real decreto-ley adopta un conjunto de medidas de carácter urgente dirigidas […]

AVÍS HORARI DE NADAL

Per |December 16th, 2019|

Els dies 24,31 de desembre l’horari d’atenció al públic será de 9:00 a 14:00 h.

INTRODUCCIÓN Y RESUMEN PRINCIPALES NUEVAS OBLIGACIONES

Per |October 3rd, 2019|

Debemos recordar las siguientes normativas:
Medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres en el empleo y la ocupación: Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en
el empleo y la ocupación.
(BOE, 07-03-2019)
Medidas urgentes […]

Call Now Button937887300