Seguint amb el compromís del nostre despatx en materia de Protecció de Dades, així com amb la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capital i Financiació del Terrorisme, deixem a la seva disposició tota la informació que al respecte de les dues normatives és de vital interès tant a nivell informatiu com a nivell d’ implantació i regularització.

En els següents enllaços desenvolupem més extensament aquesta temàtica :