MOLT IMPORTANT CANVI TIPUS D´IVA i RETENCIONS A PARTIR 1/9/20012 En vistes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de Juliol, i que ÉS D´APLICACIO A PARTIR DEL DIA 1 DE SETEMBRE DE 2012, i que afecta AL CANVI DE TIPUS D´ IVA, RETENCIONS I PAGAMENTS A COMPTE IMPOST DE SOCIETATS I COMPENSACIONS BASES NEGATIVES, recordem que tenen a la seva disposició la Circular numero 12/2012.