Terrassa, novembre de 2011 Molt apreciat Client: En aquest moments de crisis i amb l’experiència acumulada per aquest despatx, creiem que és el moment per a les empreses per analitzar com optimitzar els resultats empresarials a partir de la gestió i el control de costos. En efecte, si les empreses volen sobreviure, avui dia veuen reduïda la xifra de facturació per múltiples causes, fins al punt de que si no tenen ben coneguts i controlats els costos dels productes i serveis que venen, corren el risc d’arribar a vendre aquests per sota del seu cost real, i entrar en pèrdues sense adonar-se’n del tot. Per tant, en aquest difícil context, les utilitats de tenir un bon sistema de control de gestió i de costos són moltes i molt importants: des de conèixer exactament el que costa cada servei o producte que fem o comercialitzem i el valor exacte de les existències finals i consums de tot el que passa per l’empresa, fins a ajudar a decidir si retirem un producte determinat ja que constatem que dona pèrdues, passant pel càlcul del «punt mort» de cada producte; fins i tot ens permet per detectar si tenim fuites d’existències i matèries primeres … I tots aquests avantatges es basen sempre en el coneixement objectiu i inqüestionable de la realitat dels nostres números, reduint-se així el grau de subjectivitat en la presa de decisions. És per això que aquest Despatx els vol oferir un servei que permeti ajudar-lo en la seva gestió i control de costos, o comptabilitat analítica, en definitiva: • Conèixer els diferents sistemes de control i gestió de costos. • Conèixer les diferents tipologies de costos, les alternatives pressupostàries per una eficient gestió dels recursos empresarials. • Adquirir eines per facilitar i augmentar la competitivitat de l’empresa a través d’un bon sistema pressupostari i del control dels costos. Disposem d’un equip de professionals que pot ajudar-lo a implementar in situ aquestes tècniques i, si és necessari, a realitzar una formació al personal encarregat de les esmentades tasques en aquest sentit. VIDAL SERVEIS D’ASSESSORAMENT I GESTIÓ, S.L.P. Un administrador, Josep Vidal Sanahuja