El 8 de gener passat es va signar el primer Conveni de Doble Imposició entre el Regne d’Espanya i el Principat d’Andorra. El petit Estat dels Pirineus ha subscrit en els últims anys diversos tractats d’aquesta naturalesa amb molts països, inclòs el seu veí del nord, França, en la línia de normalització i homologació del seu estatus fiscal a nivell internacional i conforme els temps que vivim. La signatura del conveni amb Espanya és una bona notícia perquè atorga seguretat jurídica a les relacions comercials que tan intensament es desenvolupen entre els dos Estats i que tant afecten Catalunya. Ara bé, aquest Conveni no entrarà en vigor fins que sigui ratificat pels parlaments dels dos països, la qual cosa significa que passaran mesos abans que això succeeixi. En qualsevol cas, és convenient familiaritzar-se amb els trets principals d’aquest nou tractat internacional. Pot servir com a guia saber que el CDI Espanya / Andorra pren com a patró el model de conveni de l’OCDE, que com se sap, és el que segueixen amb fidelitat la gran majoria de tractats que se subscriuen en matèria fiscal. Caldrà prestar atenció, però, al Protocol, en el qual es troben les particularitats que les parts han volgut especificar de manera expressa. En definitiva, i deixant per a més endavant la seva anàlisi en profunditat, aquí tenim una norma que donarà molts que parlar en els propers anys. Tenim el Conveni a la seva disposició. (Font: Col•legi Gestors Administratius)