31 DE JULIOL

de 9 a 14 hores

DE 1 AL 27 D’AGOST

de 10 a 13 hores

DEL 28 D’AGOST AL 1 DE SETEMBRE

de 9 a 14 hores