Títol
CIRCULAR 2021-25 Reial Decret-Lley 27 2021, de 23 de novembre, pel que es prorroguen determinades mesures econòmiques per recolçar la recuperació.
 1 file(s)  32 downloads
Fiscal, Jurídico, Laboral 25 November, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2021-24 Tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial COVID-19
 1 file(s)  42 downloads
Fiscal, Jurídico, Laboral 17 November, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2021-23 Impost Municipal sobre l’Increment del Valor dels Terrenys
 1 file(s)  61 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 12 November, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2021-22 Rehabilitació edificatòria
 1 file(s)  59 downloads
Fiscal, Jurídico, Laboral 7 October, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2021-21 Recordatori determinades obligacions Laborals i Mercantils
 1 file(s)  51 downloads
Fiscal, Jurídico, Laboral 7 October, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2021-20 Reial Decret-Llei 18 2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per la protecció del treball
 1 file(s)  43 downloads
Fiscal, Jurídico, Laboral 4 October, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2021-19 Novetats laborals MODIFICACIONS DE L’ESTATUT DELS TREBALLADORS I SALARI MÍNIM.
 1 file(s)  6 downloads
Fiscal, Jurídico, Laboral 1 October, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2021-17 Recordatori determinades obligacions Tributàries i Mercantils
 1 file(s)  66 downloads
Fiscal, Jurídico, Laboral 24 September, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2021-18 sistemes i programes informàtics o electrònics que soporten els processos comptables, de facturació o de gestió
 1 file(s)  59 downloads
Fiscal, Jurídico, Laboral 24 September, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2021-16 Llei 10 – 2021 Treball a distància.
 1 file(s)  73 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 13 September, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2021-15: Ley 11/2021 Fraude fiscal
 1 file(s)  53 downloads
2 August, 2021 Descarregar
Circular 2021-14 – Calendari Laboral 2022
 1 file(s)  71 downloads
Laboral 2 August, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2021-13 Modificació limitació pagaments en efectiu.
 1 file(s)  83 downloads
Fiscal, Jurídico, Laboral 16 July, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2021-12 Tràmit d’inscripció prèvia Autònomos ajuts directes de recolçament a la solvència pandemia de la COVID-19
 1 file(s)  44 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 18 June, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2021-11 ERTE prorrogats fins el 30 de setembre 2021 RDL 11 2021
 1 file(s)  39 downloads
Fiscal, Laboral 2 June, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2021-10 Impost sobre el Valor Afegit RDL 7 2021
 1 file(s)  67 downloads
Fiscal, Laboral 2 June, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2021-09 Legalització telemàtica dels llibres d’actes i de comptabilidad
 1 file(s)  33 downloads
Fiscal 22 April, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2021-08 Reial Decret-Llei 5 2021 solvència empresarial
 1 file(s)  71 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 22 April, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2021-07 Real Decret-Llei 2 2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa del treball
 1 file(s)  61 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 5 March, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2021-06 Retencions 2021
 1 file(s)  99 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 22 February, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2021-05 Pressupostos Generals de l’Estat per 2021. Mesures laborals
 1 file(s)  66 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 1 February, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2021-04 RDL 35 2020 mesures urgents en l ‘àmbit laboral i tributari i recolçament al sector turístic, hosteleria i comerç
 1 file(s)  79 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 28 January, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2021-03 Nous requisits indispensables per aplicar la exenció en l’Iva respecte a les entregues de bens destinats a una altre Estat membre
 1 file(s)  59 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 12 January, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2021-02 Llei 11-2020 Pressupostos Generals de l’Estat pel 2021
 1 file(s)  72 downloads
Fiscal, Jurídico, Laboral 12 January, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2020-41 Repercusió del recàrrec d’equivalència a comerciants minoristes
 1 file(s)  67 downloads
Fiscal, Jurídico, Laboral 12 January, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2021-01 Obligacions diverses.
 1 file(s)  98 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 8 January, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2020-40 Presentació de declaracions de Bens i transaccions amb l’Exterior referides a l’any.
 1 file(s)  17 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 8 January, 2021 Descarregar
CIRCULAR 2020-39 IAE Impost Sobre Activitats Econòmiques
 1 file(s)  73 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 22 December, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-38 Recordatori determinades obligacions Laborals
 1 file(s)  79 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 16 December, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-37 Novetats Tributaries i Mercantils RDL 34 2020 IVA i IS i Societats de Capital.
 1 file(s)  64 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 11 December, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-36 Igualtat retributiva entre Dones i Homes.
 1 file(s)  71 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 13 November, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-35 Plans d’igualtat.
 1 file(s)  65 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 12 November, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-34 Calendari Laboral.
 1 file(s)  105 downloads
Fiscal, Laboral 9 November, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-33 Estat d’Alarma.
 1 file(s)  114 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 27 October, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-32 Reial Decret-llei 28 2020, de 22 de setembre, de treball a distancia.
 1 file(s)  77 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 26 October, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-31 Llei 5 – 2020 de la Generalitat de Catalunya.
 1 file(s)  97 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico 22 October, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-30 Recordatori determinades obligacions Tributaries.
 1 file(s)  86 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 22 October, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020 29 Reial Decret Llei 30-2020 Mesures de recolçament als treballadors autònoms.
 1 file(s)  66 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 2 October, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-28 Reial Decret Llei 30-2020 de mesures socials en defensa del treball.
 1 file(s)  58 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 2 October, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-27 Reial Decret Llei 23-2020 Impost sobre Societats Innovació tecnològica i Llibertad d’amortització
 1 file(s)  57 downloads
Fiscal 7 July, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-26 Reial Decret Llei 21-2020 de mesures de prevenció e higiene i Reial Decret 555 2020 darrer estat d’alarma
 1 file(s)  64 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 7 July, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-25 Reial Decret Llei 24-2020 de 26-6, de mesures socials de reactivació del treball.
 1 file(s)  61 downloads
Laboral 9 July, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-24 Reial Decret Llei 19 2020 Comptes anuals i Impost sobre Societats de l’any 2019
 1 file(s)  94 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 1 June, 2020 Descarregar
CIRCUILAR 2020-23 Reial Decret 514 2020, de 23 de maig, pel que es prorroga l’estat d’alarma
 1 file(s)  78 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 1 June, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-22 Reial Decret LIei 18-2020 de 12-5, de mesures socials en defensa del treball.
 1 file(s)  78 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 25 May, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-21 Reial Decret 514 2020, de 8 de maig, pel que es prorroga l’estat d’alarma.
 1 file(s)  89 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 11 May, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-20 Mesures en l’àmbit concursal, societari i processal. Reial Decret Llei 16 2020.
 1 file(s)  75 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 5 May, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-19 Reial Decret 492 2020, de 24 d’ abril, pel que es prorroga l’estat d’alarma.
 1 file(s)  95 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 27 April, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-18 Legalització dels llibres mercantils.
 1 file(s)  88 downloads
Fiscal 27 April, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-17 RDL15 2020 de mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i el treball.
 1 file(s)  93 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 27 April, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-16 Resolució 6 abril 2020, Modificació de les quanties mínimes sense garantia en matèria d’aplaçaments en el pagament de deutes amb la Seguretat Social.
 1 file(s)  77 downloads
17 April, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-15 Reial Decret Llei 14 2020, de 10 d’ abril, pel que s’extén el plaç per la presentació i ingres de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries
 1 file(s)  76 downloads
16 April, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-14 Reial Decret 487 2020, de 10 d’ abril, pel que es prorroga l’estat d’alarma.
 1 file(s)  95 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 14 April, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-13 Reial Decret Llei 11 2020 mesures urgents complementàries Covid 19.
 1 file(s)  135 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 6 April, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-12 Criteris interpretatius del Real Decret Llei 10 2020
 1 file(s)  121 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 3 April, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-11 Comunicació activitats essencials Generalitat de Catalunya
 1 file(s)  307 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 31 March, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-10 Real Decrt 476 2020 PRÒRROGA ESTAT D’ ALARMA, RDL 9 2020 Mesures laborals y RDL 10 2020 Sectors classificats com esencials
 1 file(s)  34 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 30 March, 2020 Descarregar
CERTIFICAT AUTORESPONSABLE DE DESPLAÇAMENT
 1 file(s)  23 downloads
23 March, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-09 GENERALITAT DE CATALUNYA Previsions en matèria fiscal, tributària i econòmica
 1 file(s)  118 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 20 March, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-08 Real Decret-Lley 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinaries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.«BOE» num. 73, de 18 de març de 2020,
 1 file(s)  137 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 19 March, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-07 Real Decret 463/2020, de 14 de març, per el que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. Publicat en:«BOE» num. 67, de 14 de març de 2020,
 1 file(s)  112 downloads
Fiscal, Jurídico, Laboral 16 March, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-06 Real Decret-Llei 7/2020, de 12 de març, per el que s’adoptin mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19. «BOE» num. 65, de 13 de març de 2020.
 1 file(s)  23 downloads
13 March, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-05 Virus COVID-19
 1 file(s)  31 downloads
Fiscal, Jurídico, Laboral 13 March, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-04 Model 543 de la declaració informativa anual sobre adquisicions d’objectes d’art, antiguitats i joies
 1 file(s)  13 downloads
11 March, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-03 Nous requisits indispensables per aplicar l’exenció en l’IVA respecte les entregues de bens destinats a altres estats membres (Art. 25 Ley 37/1992).
 1 file(s)  43 downloads
Fiscal 18 February, 2020 Descarregar
CIRCULAR Model 347 any 2019
 1 file(s)  93 downloads
Fiscal 12 February, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-02 Escales i tipus de retenció aplicables al IRPF i altres impostos en el periode impositiu 2020.
 1 file(s)  76 downloads
Fiscal 7 January, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-01 Obligacions diverses.
 1 file(s)  65 downloads
Fiscal 7 January, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2019-16 Presentació de declaracions de Bens i Transaccions amb l’exterior referides a l’any 2019.
 1 file(s)  26 downloads
11 December, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-17 Repercusió del Recàrrec d’equivalència a comerciants minoristes.
 1 file(s)  32 downloads
10 December, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-15 Recordatori determinades obligacions i bonificacions laborals
 1 file(s)  50 downloads
25 October, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-14 Recordatori determinades obligacions tributàries.
 1 file(s)  45 downloads
23 October, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-13 Novetats legislatives en materia laboral.
 1 file(s)  52 downloads
3 October, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-12 Possibilitat de senyalar dies en els que no es posaran notificacions en la direcció electrònica habilitada.
 1 file(s)  40 downloads
30 September, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-11 Portada dels llibres registres en l’ I.R.P.F. a partir de l’any 2.020.
 1 file(s)  48 downloads
30 September, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-10 Calendari oficial de festes laborals a Catalunya per l’any 2020
 1 file(s)  82 downloads
3 September, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-09 Normatives de la Generalitat de Catalunya
 1 file(s)  84 downloads
3 September, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-08 Norma de qualitat pel pa
 1 file(s)  61 downloads
Fiscal, Jurídico, Laboral 13 May, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-07 Novetats Legislatives en matèria de vivenda i lloguer.
 1 file(s)  35 downloads
Fiscal 29 April, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-06 Registre diari de jornada.
 1 file(s)  214 downloads
Fiscal, Laboral 9 May, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-05 Novetats legislatives en matèria laboral
 1 file(s)  177 downloads
Fiscal, Laboral 13 February, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-04 Novetats legislatives en matèria fiscal.
 1 file(s)  113 downloads
Fiscal 7 February, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-03 Legalització telemàtica dels llibres d’actes i de comptabilitat
 1 file(s)  128 downloads
Fiscal 7 February, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-02 Escales i tipus de retenció aplicables en l’ IRPF i altres Impostos en el període impositiu 2019.
 1 file(s)  170 downloads
Fiscal, Laboral 10 January, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2019-01 Obligacions diverses.
 1 file(s)  134 downloads
Fiscal 10 January, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2018-14 Recordatori determinades obligacions i bonificacions laborals.
 1 file(s)  148 downloads
Fiscal, Laboral 8 January, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2018-13 PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS DE BENS I TRANSACCIONS AMB L’EXTERIOR REFERIDES AL ANY 2018
 1 file(s)  107 downloads
Fiscal 7 January, 2019 Descarregar
CIRCULAR 2018-12 Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capital y de la financiació del terrorisme: Novetats
 1 file(s)  143 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 30 November, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-11 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER L’ANY 2019 ORDRE TSF/134/2018 DE 30 DE JULIOL DE 2018
 1 file(s)  186 downloads
Fiscal, Laboral 14 November, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-10 L’Agència Tributària de Catalunya implanta les notificacions electròniques a partir del 2.10.2018
 1 file(s)  174 downloads
Fiscal, Laboral 13 November, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-09 Nova declaració informativa 232 d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com paraïssos fiscals.
 1 file(s)  193 downloads
Fiscal 29 October, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-08 LLei6/2018 de pressupostos Generalaes de l’ Estat 2018. Novetats fiscale.IAE quotes nacionals
 1 file(s)  118 downloads
Fiscal 29 October, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-07 Novetats en l’àmbit laboral i IRPF Lley 6/2018, de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat pel any 2018
 1 file(s)  163 downloads
Fiscal, Laboral 17 September, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-06 Recordatori determinades obligacions tributaries.
 1 file(s)  159 downloads
Fiscal 17 September, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-05 Protecció de dades regularització urgent
 1 file(s)  275 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 17 September, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-04 NOVETATS EN MATÈRIA LABORAL PEL EXERCICI 2018
 1 file(s)  161 downloads
Laboral 28 March, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-03 MODIFICACIONS EN EL SII DE L’IVA (SISTEMA INMEDIAT INFORMACIÓ)
 1 file(s)  136 downloads
Fiscal 28 March, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-02 Novetats en matèria Tributària
 1 file(s)  245 downloads
Fiscal, Laboral 22 February, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-01 Obligacions diverses Fiscals.
 1 file(s)  220 downloads
Fiscal 8 January, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2017-22 Recordatori determinades obligacions Laborals
 1 file(s)  329 downloads
Laboral 4 January, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2017-21 PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS DE BENS I TRANSACCIONS AMB L’ EXTERIOR REFERIDES A L’ ANY 2017
 1 file(s)  187 downloads
Fiscal 18 December, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-20 Eleccions al Parlament de Catalunya el dia 21 de Desembre de 2017.
 1 file(s)  344 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 11 December, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-19 Models 190, 171, 184, 345 i 347
 1 file(s)  383 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 4 December, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-18 Reformes urgents del treball Autònom. Laboral
 1 file(s)  330 downloads
Laboral 4 December, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-17 Reformes Urgents del Treball Autònom: Fiscalitat
 1 file(s)  204 downloads
Fiscal 31 October, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2017-16 CODI LEI
 1 file(s)  197 downloads
Fiscal 16 November, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-15 Recordatori determinades obligacions tributàries
 1 file(s)  211 downloads
Fiscal 6 November, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-14 Canvi de base de cotització en el règim especial de treballadors autònoms.
 1 file(s)  213 downloads
Laboral 11 October, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-13 Nova declaración informativa 232 d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qüalificats com a paraisos fiscals.
 1 file(s)  194 downloads
Fiscal 8 September, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-12 Llei 6/2017, de 9 de maig, del Impost Sobre els Actius No Productius.
 1 file(s)  215 downloads
Fiscal 31 August, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-11 Calendari oficial de festes Laborals a Catalunya per l’any 2018
 1 file(s)  296 downloads
Laboral 22 August, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-10 Pressupostos Generals de l’Estat 2017- Normativa Laboral
 1 file(s)  253 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 11 July, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-09 Pressupostos Generals de la Generalitat 2017
 1 file(s)  229 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 10 July, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-08 Llei 03 2017 de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017
 1 file(s)  243 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 10 July, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-07 EL SUBMINISTRE IMMEDIAT D’INFORMACIÓ (SII) A LA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
 1 file(s)  241 downloads
Fiscal 1 June, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-06 Llei 6/2017, de 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.
 1 file(s)  264 downloads
Fiscal 25 May, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-05 Bases i tipus Seguritat Social 2017
 1 file(s)  287 downloads
Laboral 15 May, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-04 Registre de jornada
 1 file(s)  372 downloads
Laboral 6 April, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-03 IVA: Nou plaç per la remissió de les factures a partir del 1 de gener de 2017
 1 file(s)  304 downloads
Fiscal 6 March, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-02 Subministrament immediat d’informació de l’I.V.A. (S.I.I.)
 1 file(s)  226 downloads
Fiscal 8 February, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-01 Obligacions diverses fiscal
 1 file(s)  294 downloads
Fiscal 8 February, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2016-17 Real Decret-llei 3/2016, de 2 de desembre, pel que s’ adopten mesures en l’ àmbit tributari i altres mesures urgents en materia social
 1 file(s)  374 downloads
Fiscal, Laboral 5 January, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2016-16 PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS DE BENS I TRANSACCIONS AMB L’ EXTERIOR REFERIDES A L’ ANY 2016
 1 file(s)  252 downloads
Fiscal 23 December, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-15 Recoratori determinades obligacions laborals
 1 file(s)  426 downloads
Fiscal, Laboral 22 December, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-14 Llei 22/2015, de 20 de juliol de Auditoria de Comptes.
 1 file(s)  370 downloads
Fiscal 5 December, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-13 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER L’ANY 2017
 1 file(s)  321 downloads
Fiscal, Laboral 15 November, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-12 recordatori determinades obligacions tributàries
 1 file(s)  446 downloads
Fiscal, Laboral 8 November, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-11 Arrendament de bens immobles com activitat econòmica i necessitat de disposar de local exclusiu.
 1 file(s)  291 downloads
Fiscal 28 October, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-10 CONSEQÜENCIES DE L’ INCOMPLIMENT DE L’ UTILITZACIÓ DE MEDIS ELECTRÒNICS.
 1 file(s)  343 downloads
Fiscal, Laboral 28 October, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-09 CANVI DE BASE DE COTITZACIÓ EN EL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS.
 1 file(s)  272 downloads
Fiscal, Laboral 10 October, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-08 Nous subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’ Agencia Tributaria (Llei 39/2015)
 1 file(s)  270 downloads
Fiscal, Laboral 10 October, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-07 Pagament Fraccionat
 1 file(s)  216 downloads
Fiscal 10 October, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-06 operacions vinculades empreses amb xifra de negoci inferior a 45 millons d’euros.
 1 file(s)  212 downloads
Fiscal 7 October, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-05 Nou Reglament de l’ Impost sobre Societats: Novetats en matèria d’operacions vinculades.
 1 file(s)  233 downloads
Fiscal 7 October, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-04 CANVI DE BASE DE COTITZACIÓ EN EL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS
 1 file(s)  413 downloads
Fiscal, Laboral 5 April, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-03 LEGALITZACIÓ TELEMÀTICA DELS LLIBRES DE COMPTABLITAT
 1 file(s)  493 downloads
Fiscal, Jurídic 7 October, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-02 Règim especial del recàrrec d’equivalència: Societats civils
 1 file(s)  290 downloads
Fiscal 12 January, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2016-01 OBLIGACIONS DIVERSES FISCALS
 1 file(s)  346 downloads
Fiscal 12 January, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2015-34 PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS DE BENS I TRANSACCIONS AMB L’EXTERIOR REFERIDES A L’ANY 2015
 1 file(s)  219 downloads
Fiscal 11 January, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2015-33 Llei de Pressupostos 2016 mesures laborals (LPGE)
 1 file(s)  394 downloads
Laboral 24 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-32 Llei de Pressupostos 2016 en àmbit tributari (LPGE)
 1 file(s)  494 downloads
Fiscal 24 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-31 Escales i tipus de retencions aplicables en l’ IRPF i oltres Impostos en el període impositiu 2016
 1 file(s)  349 downloads
Fiscal, Laboral 5 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-30 Recordatori determinades obligacions laborals
 1 file(s)  345 downloads
Laboral 5 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-28 Novetats: Llei 25/2015, de 28 de juliol: Altres mesures d’ordre social
 1 file(s)  337 downloads
Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-29 Regulació al Sistema de Formació Professional per l´ocupació a l´àmbit laboral
 1 file(s)  329 downloads
Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-27 Seguretat Social nou sistema de liquidació directa de quotes
 1 file(s)  329 downloads
Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-26 Calendari laboral 2016
 1 file(s)  416 downloads
Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-25 CANVI DE BASE DE COTITZACIÓ EN EL RÈGIM ESPECIAL DE TRABALLADORS AUTÒNOMS
 1 file(s)  212 downloads
Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-24 Novetats Llei General Tributària
 1 file(s)  217 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-23 Recordatori de determinades obligacions tributaries
 1 file(s)  208 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-22 Reglament Impost sobre Societats, novetats operacions vinculades i altres modificacions
 1 file(s)  220 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-21 Acreditació de les bases imposables negatives i deduccions
 1 file(s)  198 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-20 Novetats tributàries i mercantils
 1 file(s)  201 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-19 Catalunya; Novetats normatives en materia de vivenda
 1 file(s)  236 downloads
Jurídic 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-18 Canvis a l´estimació objectiva (Mòduls)
 1 file(s)  202 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-17 Mesures urgents desde el 12 de juliol de 2015
 1 file(s)  213 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-16 Llibres de contabilitat
 1 file(s)  212 downloads
Jurídic 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-15 Codi Penal; Responsabilitat penal de les persones jurídiques
 1 file(s)  228 downloads
Jurídic 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-14 Cotització a la Seguretat Social per a l´any 2015
 1 file(s)  201 downloads
Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-13 Legalització telemàtica dels llibres de contabilitat
 1 file(s)  216 downloads
Jurídic 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-12 Modificacions en la LLei de Societats de Capital. Consell d’administració i altres modificacions
 1 file(s)  221 downloads
Jurídic 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-11 Modificacions en la Llei de Societats de Capital: conflicte d’interessos
 1 file(s)  219 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-01 MODIFICACIONES EN EL REGLAMENTO DE IVA REAL DECRETO 1073/2014, DE 19 DE DICIEMBRE Entregas de Teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales, y Entregas de Plata, platino y paladio.
 1 file(s)  193 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-02 MODIFICACIONES EN EL REGLAMENTO DE IVA: Opción de diferir el ingreso de las cuotas del IVA soportado en la importación REAL DECRETO 1073/2014, DE 19 DE DICIEMBRE
 1 file(s)  233 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-03 FACTURA ELECTRONICA DEL PROVEEDOR EN SU RELACIÓN
 1 file(s)  237 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-04 Ley de Presupuestos Generales del Estado 2015
 1 file(s)  223 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-05 REFORMA FISCAL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
 1 file(s)  230 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-06 Cómputo de pérdidas en los supuestos de
 1 file(s)  217 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-07 REFORMA FISCAL IMPOSICIÓN INDIRECTA IVA
 1 file(s)  222 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-08 Retribución de los administradores en la Ley de Sociedades de Capital
 1 file(s)  227 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-09 Reforma Fiscal IRPF
 1 file(s)  228 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-10 Modificaciones Ley de Sociedades de Capital MEDIDAS DE CONTROL
 1 file(s)  252 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-01 Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
 1 file(s)  218 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-02 APLICACIÓN DE NUEVOS TIPOS DE RETENCIÓN
 1 file(s)  214 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-03 LEY DE TRANSPARENCIA
 1 file(s)  203 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-04 LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC 6551, de 30 de gener).
 1 file(s)  219 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-05 REAL DECRET-LLEI/2014, DE 28 DE FEBRER, DE MESURES URGENTS PEL FOMENT DEL TREBALL I LA CONTRATACIÓ INDEFINIDA.
 1 file(s)  213 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-06 Reglament (UE) 260/2012, de 14 de març (LCEur 2012444)
 1 file(s)  213 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-07 Legalització de llibres de comptabilitat
 1 file(s)  199 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-08 Acreditació de la procedencia i qüantia de les bases imposables negatives amb la compensació de la qüal es vulgui fer en anys futurs, i de les deduccions per diversos conceptes
 1 file(s)  183 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-09 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER L’ANY 2015 ORDRE DE 14 D’ABRIL DE 2014
 1 file(s)  205 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-10 REAL DECRETO-LEY 8/2014, DE 4 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA EL CRECIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD Y LA EFICIENCIA (BOE núm. 163, de 5/7/2014)
 1 file(s)  194 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-12 Real Decreto 625/2014, de 18 de juliol, per el que es regulen nous aspectes de la gestió de l’ incapacitat temporal i del control d’aquiesta situació en els primers trescents seixanta i cinc dies
 1 file(s)  203 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-13 REFORMA FISCAL; Impos Sobre la Renda de les persones físiques, PROJECTES DE LLEI/6 d’agost de 2014
 1 file(s)  214 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-11 Reial-Drecret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competivitat i la eficiència.
 1 file(s)  202 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-14 MEMÒRIA ANUAL RELATIVA AL DESEMBOLUPAMENT DE L’INVERSIÓ EN L’EXTERIOR model D8
 1 file(s)  200 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-05BIS COTITZACIÓ A LA SEGURITAT SOCIAL PEL ANY 2014
 1 file(s)  199 downloads
4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-15 REFORMA FISCAL IMPOST SOBRE SOCIETATS PROJECTE DE LLEI/ 6 d’ agost de 2014
 1 file(s)  191 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-16 Retribució dels administradors i llibres de comptabilitat
 1 file(s)  187 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-17 Recordatori determinades obligacions tributaries i laborals
 1 file(s)  219 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-18 CANVI DE BASES DE COTITZACIÓ EN EL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS
 1 file(s)  219 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-20 PRESENTACION DE DECLARACIONES DE BIENES Y TRANSACCIONES CON EL EXTERIOR REFERIDAS AL AÑO 2014
 1 file(s)  203 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-21 Identificació clients.
 1 file(s)  208 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-22 Real Decreto núm. 304/2014, de 5 de mayo. RCL 2014631 Aprueba el Reglamento BLANQUEO DE CAPITALES-TERRORISMO (BOE 6 mayo 2014)
 1 file(s)  205 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-23 REFORMA FISCAL IMPOSICIÓN INDIRECTA PROYECTOS DE LEY/ 6 de agosto de 2014.
 1 file(s)  213 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-24 REFORMA FISCAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES PROYECTO DE LEY/ 6 de agosto de 2014
 1 file(s)  197 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-25 REFORMA DEL CÓDIGO PENAL 2014, Nuevas responsabilidades para empresas y directivos
 1 file(s)  197 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-25BIS REFORMA DEL CÓDIGO PENAL Y LEY DE SOCIEDADES 2014 y 2015 Nuevas implicaciones y responsabilidades para empresas y directivos
 1 file(s)  200 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-26 Real Decreto núm. 304/2014, de 5 de mayo Reglamento de la Ley 10/2010, de 28-4-2010 (RCL 20101175), de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
 1 file(s)  187 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-27 Orden HAP/1732/2014, de 24 de septiembre, novedades en los modelos 347 y 180
 1 file(s)  218 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-28 Las Operaciones Vinculadas tras la reforma del Impuesto sobre Sociedades
 1 file(s)  219 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-29 Retribución de los administradores en la Ley de Sociedades de Capital
 1 file(s)  213 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-30 APLICACIÓN DE NUEVOS TIPOS DE RETENCIÓN EN EL IRPF Y EN I. SOCIEDADES
 1 file(s)  206 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-31 REFORMA DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL
 1 file(s)  203 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-01 APLICACIÓ DE NOUS TIPUS DE RETENCIÓ
 1 file(s)  216 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-02 Leyes impulso actividad económica y Cataluña Impuesto Patrimonio
 1 file(s)  196 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-03 Ley 17 2012 Presupuestos generales del Estado para 2013 y reforma código penal y sostenibilidad energética.
 1 file(s)  196 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-04 Cotizaciones Sociales para el año 2013 y otras normas
 1 file(s)  219 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-05 MODELO 720. BIENES EN EL EXTRAJERO
 1 file(s)  186 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-05BIS Los contribuyentes deberán informar en el primer trimestre de 2013 sobre los bienes y derechos situados en el extranjero.
 1 file(s)  186 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-06 MEDIDAS DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y DE ESTÍMULO DEL CRECIMIENTO Y DE LA CREACIÓN DE EMPLEO
 1 file(s)  210 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-07 Cómputo de pérdidas en los supuestos de reducción obligatoria de capital social
 1 file(s)  201 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-08 LEGALITZACIÓ DE LLIBRES DE COMPTABILITAT
 1 file(s)  176 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-09 LLEI 11 2013 EMPRENEDOR
 1 file(s)  202 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-10 Regularizació becaris
 1 file(s)  204 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-11 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER L’ANY 2014
 1 file(s)  211 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-12 Mesures urgents per la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l’ ordre econòmic i social
 1 file(s)  206 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-13 CANVI BASE AUTONOMS
 1 file(s)  190 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-14 LEY DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN
 1 file(s)  200 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-15 PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS DE BÉNS I TRANSACCIONS AMB L’EXTERIOR
 1 file(s)  193 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-16 Ley 16 2013, de 29 octubre de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras
 1 file(s)  206 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-17 Real Decreto 828-2013
 1 file(s)  203 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-18 Real Decreto 828-2013 Régimen especial del criterio de caja en el IVA
 1 file(s)  198 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-19 Retribució administradors i llibres de comptabilitat
 1 file(s)  187 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-20 Recordatori obligacions tributaries i laborals
 1 file(s)  221 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-21 Modificació Reglament IRPF, Societats i IRNR
 1 file(s)  202 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-22 La comunicació de les transaccions econòmiques i les saldos actius i passius financers amb l’exterior ANY 2013
 1 file(s)  204 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-22 La comunicació de les transaccions econòmiques i les saldos actius i passius financers amb l’exterior ANY 2013
 1 file(s)  192 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-23 MESURES PER AFAVORIR LA CONTRACTACIÓ I FACILITAR LA FEINA DELS TREBALLADORS
 1 file(s)  215 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-01 APLICACIÓ NOUS TIPUS DE RETENCIÓ
 1 file(s)  205 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-02 REIAL DECRET LLEI 20/2010
 1 file(s)  216 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014
 1 file(s)  225 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-03 EL PAGAMENT FRACCIONAT EN L’IMPOST DE SOCIETATS PER L’EXERCICI 2012
 1 file(s)  196 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-04 NOVETATS PEL MODEL 340 A L’EXERCICI 2012
 1 file(s)  191 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-05 Cotitzacions socials per al 2012
 1 file(s)  223 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-06 REFORMA LABORAL
 1 file(s)  212 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-07 LEGALITZACIÓ DE LLIBRES DE COMPTABILITAT
 1 file(s)  191 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-08 VAGA GENERAL
 1 file(s)  197 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-09 Novetats tributaries i mercantils
 1 file(s)  177 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-10 Impost General Indirecte Canari.
 1 file(s)  174 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-11 NOVETATS FISCALS
 1 file(s)  220 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-14 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER L’ANY 2013
 1 file(s)  204 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-12 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (RCL 2012976)
 1 file(s)  238 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-15 DECLARACIÓ TRIBUTARIA ESPECIAL
 1 file(s)  210 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-18 DECLARACIÓ TRIBUTARIA ESPECIAL (AMNISTIA FISCAL)
 1 file(s)  207 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-16 Información laboral. Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio – RCL2012976.
 1 file(s)  213 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-17 Ley de Reforma Laboral 2012
 1 file(s)  236 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-19 ASUNTO: CAMBIO DE BASE DE COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
 1 file(s)  226 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-20 Limitació pagaments en efectiu i obligacions de informació sobre bens i drets situats a l’ extranger.
 1 file(s)  215 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-21 Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude: IVA
 1 file(s)  169 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-22 Modificaciones Ley General Tributaria y artículo 108 Ley Mercado de Valores
 1 file(s)  173 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-23 Reglament de facturacio a partir de 1 enero 2013
 1 file(s)  198 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-24 Modificaciones Módulos del IRPF y Régimen simplificado del IVA
 1 file(s)  188 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-25 Recordatorio obligaciones tributarias y laborales
 1 file(s)  191 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-26 Declaracion de bienes y derechos situados en el extranjero
 1 file(s)  218 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-01 APLICACIÓ DE NOUS TIPUS DE RETENCIÓ
 1 file(s)  192 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-02 NOVEDATS FISCALS PER L’EXERCICI 2011
 1 file(s)  183 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-03 CANVIS EN L’IVA EN LES PRESTACIONS DE SERVEIS INTRACOMUNITARIS
 1 file(s)  179 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-04 EL PAGAMENT FRACCIONAT EN L’IMPOST
 1 file(s)  183 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-06 LEGALITZACIÓ DE LLIBRES DE COMPTABILITAT
 1 file(s)  171 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-EXPORTACIO I ESTABLIMENT A L’EXTRANGER – LINIES DE RECOLÇAMENT A PROJECTES EMPRESARIALS A L’ EXTRANGER
 1 file(s)  163 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-07 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER L’ANY 2012
 1 file(s)  216 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-08 MODIFICACIONS A L’IMPOST DE SOCIETAST I L’ IVA
 1 file(s)  174 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-09 Novas normes Espanya i Catalunya – Reial Decret-llei 5/2011
 1 file(s)  173 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-10 MESURES URGENTS PER A LA PROMOCIO DE TREBALL DELS JOVES
 1 file(s)  221 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-12 CERTIFICACIONS CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES A L’AMBIT FISCAL
 1 file(s)  168 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-11 Aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer i altre malaltia greu.
 1 file(s)  211 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-13 Responsabilitats de tercers en matèria de cotitzacions i de prestacions.
 1 file(s)  226 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-15 REIAL DECRET-LLEI 13/2011 DE SETEMBRE, PEL QUE ES RESTABLEIX L’IMPOST SOBRE PATRIMONI, AMB CARACTER TEMPORAL (BOE 17.09.11)
 1 file(s)  168 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-16 Bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social respecto del personal investigador.
 1 file(s)  213 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-14 CUMPLIMIENTO ALTERNATIVO DE LA OBLIGACIÓN DE RESERVA DE PLANTILLA EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
 1 file(s)  221 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-17 Seguretat i Salut. Resum deures empresarials.
 1 file(s)  220 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-18 CONSERVACIO DELS LLIBRES COMPTABLES, CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIO I JUSTIFICANTS
 1 file(s)  161 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-20 Becaris
 1 file(s)  186 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-21 OPERACIONS VINCULADES
 1 file(s)  198 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-22 EMPLEATS DE LA LLAR
 1 file(s)  201 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2011-23 DIRECCIÓ ELECTRÒNICA HABILITADA (DEH)
 1 file(s)  190 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-01 APLICACIÓ DE NOUS TIPUS DE RETENCIÓ
 1 file(s)  224 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-02 NOVETATS FISCALS PER L’ EXERCICI 2010
 1 file(s)  217 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-03 CANVIS EN L’IVA EN LES PRESTACIONS DE SERVEIS INTRACOMUNITARIS
 1 file(s)  173 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-ANNEX 1: Operacions Vinculades. Contracte, matriu, filials, prestació serveis i repartiment de costos
 1 file(s)  159 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-ANNEX 2: Operacions Vinculades. Document mostra préstec
 1 file(s)  171 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-ANNEX 3: Operacions Vinculades. Document mostra retribució administrador i socis
 1 file(s)  187 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-ANNEX 4: Operacions Vinculades. Document mostra arrendador
 1 file(s)  166 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-ANNEX 5: Operacions Vinculades. Document mostra relatiu al grup
 1 file(s)  157 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-05 Normativa Laboral i Seguretat Social per 2010
 1 file(s)  186 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-06 DOCUMENTACIO D’ OPERACIONS VINCULADES
 1 file(s)  153 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-04 PRESTACIONS DE SERVEIS L’IVA
 1 file(s)  162 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-09 LEGALITZACIO DE LLIBRES DE COMPTABILITAT
 1 file(s)  180 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-ANNEX 6 : OPERACIONS VINCULADES. GUIA PRACTICA
 1 file(s)  171 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-10 OPERACIONS VINCULADES
 1 file(s)  168 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-11 MEDIDAS PARA EL IMPULSO DE LA RECUPERACION ECONOMICA Y EL EMPLEO CONTEMPLADAS EN EL REAL DECRETO LEY 6/2010 (BOE 13 abril 2010).
 1 file(s)  167 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-12 PUJADA IVA I ITP A PARTIR DEL 1 DE JULIOL 2010
 1 file(s)  153 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-13 OPERACIONS VINCULADES:NOU LIMIT DE EXCLUSIO COMPLEMENTARI
 1 file(s)  175 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-14 REIAL DECRET-LLEI 10/2010, DE 16 DE JUNIY, DE MESURAS URGENTS PER A LA REFORMA DEL MERCAT DE TREBALL AMB VIGENCIA DES DEL 18 DE JUNIY DE 2010
 1 file(s)  180 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-15 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER L’ANY 2011
 1 file(s)  177 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-16 PAGAMENT DE LES OPERACIONS COMERCIALS
 1 file(s)  209 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-17 CANVI DE BASE DE COTITZACIO AL REGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTONOMS
 1 file(s)  187 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-18 VAGA GENERAL
 1 file(s)  213 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-19 CANVI DE BASE DE COTITZACIÓ AL RÉGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÓNOMS
 1 file(s)  213 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-20 CUMPLIMENT ALTERNATIU DE L’ OBLIGACIÓ DE RESERVA DE PLANTILLA EN FAVOR DELS TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT
 1 file(s)  218 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-21 PREVENCIO DE RISCOS LABORALS
 1 file(s)  212 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-24 LLEI 32/2010, DE 5 D’ AGOST, PER LA QUE S’ EXTABLEIX UN SISTEMA ESPECÍFIC DE PROTECCIÓ PER CESSAMENT D’ ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÓNOMS
 1 file(s)  197 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-25 OPERACIONS VINCULADES
 1 file(s)  154 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-26 ADECUACIÓ AL NOU REGLAMENT DE MESURES DE SEGURETAT (NRMS) DE LA LLEI ORGÁNICA DE PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)
 1 file(s)  205 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-27 ASSUMPTE: ALTA AL REGISTRE DE DEVOLUCIÓ MENSUAL DE L’IVA (REDEME) PER AL EXERCICI 2011.
 1 file(s)  173 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-28 Llei Orgànica 5/2010 de modificació del Còdi Penal
 1 file(s)  208 downloads
Fiscal, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-29 NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS ADMINISTRATIVES OBLIGATORIES PER MEDIS ELECTRONICS A L’ ÁMBIT DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
 1 file(s)  162 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-30 Real Decreto ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
 1 file(s)  179 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010- DOCUMENTACIÓ IV JORNADA INFORMATIVA DESEMBRE DE 2010
 1 file(s)  219 downloads
Jurídic 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-31 Possibles novedats fiscals en els nous pressupostos per l’ any 2011.
 1 file(s)  179 downloads
Fiscal 4 November, 2015 Descarregar