Títol
CIRCULAR 2020-26 Reial Decret Llei 21-2020 de mesures de prevenció e higiene i Reial Decret 555 2020 darrer estat d’alarma
 1 file(s)  43 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 7 July, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-24 Reial Decret Llei 19 2020 Comptes anuals i Impost sobre Societats de l’any 2019
 1 file(s)  76 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 1 June, 2020 Descarregar
CIRCUILAR 2020-23 Reial Decret 514 2020, de 23 de maig, pel que es prorroga l’estat d’alarma
 1 file(s)  54 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 1 June, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-22 Reial Decret LIei 18-2020 de 12-5, de mesures socials en defensa del treball.
 1 file(s)  50 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 25 May, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-21 Reial Decret 514 2020, de 8 de maig, pel que es prorroga l’estat d’alarma.
 1 file(s)  63 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 11 May, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-20 Mesures en l’àmbit concursal, societari i processal. Reial Decret Llei 16 2020.
 1 file(s)  51 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 5 May, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-19 Reial Decret 492 2020, de 24 d’ abril, pel que es prorroga l’estat d’alarma.
 1 file(s)  69 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 27 April, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-17 RDL15 2020 de mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i el treball.
 1 file(s)  76 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 27 April, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-14 Reial Decret 487 2020, de 10 d’ abril, pel que es prorroga l’estat d’alarma.
 1 file(s)  75 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 14 April, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-13 Reial Decret Llei 11 2020 mesures urgents complementàries Covid 19.
 1 file(s)  112 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 6 April, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-12 Criteris interpretatius del Real Decret Llei 10 2020
 1 file(s)  98 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 3 April, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-11 Comunicació activitats essencials Generalitat de Catalunya
 1 file(s)  184 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 31 March, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-10 Real Decrt 476 2020 PRÒRROGA ESTAT D’ ALARMA, RDL 9 2020 Mesures laborals y RDL 10 2020 Sectors classificats com esencials
 1 file(s)  10 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 30 March, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-09 GENERALITAT DE CATALUNYA Previsions en matèria fiscal, tributària i econòmica
 1 file(s)  98 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 20 March, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2020-08 Real Decret-Lley 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinaries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.«BOE» num. 73, de 18 de març de 2020,
 1 file(s)  122 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 19 March, 2020 Descarregar
CIRCULAR 2018-12 Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capital y de la financiació del terrorisme: Novetats
 1 file(s)  124 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 30 November, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2018-05 Protecció de dades regularització urgent
 1 file(s)  246 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 17 September, 2018 Descarregar
CIRCULAR 2017-20 Eleccions al Parlament de Catalunya el dia 21 de Desembre de 2017.
 1 file(s)  316 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 11 December, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-19 Models 190, 171, 184, 345 i 347
 1 file(s)  349 downloads
Fiscal, Jurídic, Jurídico, Laboral 4 December, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-10 Pressupostos Generals de l’Estat 2017- Normativa Laboral
 1 file(s)  229 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 11 July, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-09 Pressupostos Generals de la Generalitat 2017
 1 file(s)  205 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 10 July, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2017-08 Llei 03 2017 de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017
 1 file(s)  218 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 10 July, 2017 Descarregar
CIRCULAR 2016-03 LEGALITZACIÓ TELEMÀTICA DELS LLIBRES DE COMPTABLITAT
 1 file(s)  470 downloads
Fiscal, Jurídic 7 October, 2016 Descarregar
CIRCULAR 2015-19 Catalunya; Novetats normatives en materia de vivenda
 1 file(s)  213 downloads
Jurídic 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-16 Llibres de contabilitat
 1 file(s)  193 downloads
Jurídic 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-15 Codi Penal; Responsabilitat penal de les persones jurídiques
 1 file(s)  211 downloads
Jurídic 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-13 Legalització telemàtica dels llibres de contabilitat
 1 file(s)  196 downloads
Jurídic 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-12 Modificacions en la LLei de Societats de Capital. Consell d’administració i altres modificacions
 1 file(s)  201 downloads
Jurídic 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-09 Reforma Fiscal IRPF
 1 file(s)  204 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-08 Retribución de los administradores en la Ley de Sociedades de Capital
 1 file(s)  205 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2015-04 Ley de Presupuestos Generales del Estado 2015
 1 file(s)  199 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2014-04 LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC 6551, de 30 de gener).
 1 file(s)  201 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2013-11 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER L’ANY 2014
 1 file(s)  190 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-12 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (RCL 2012976)
 1 file(s)  214 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-14 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER L’ANY 2013
 1 file(s)  179 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-11 NOVETATS FISCALS
 1 file(s)  196 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-08 VAGA GENERAL
 1 file(s)  174 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-06 REFORMA LABORAL
 1 file(s)  188 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-05 Cotitzacions socials per al 2012
 1 file(s)  201 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014
 1 file(s)  199 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2012-02 REIAL DECRET LLEI 20/2010
 1 file(s)  196 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010- DOCUMENTACIÓ IV JORNADA INFORMATIVA DESEMBRE DE 2010
 1 file(s)  204 downloads
Jurídic 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-24 LLEI 32/2010, DE 5 D’ AGOST, PER LA QUE S’ EXTABLEIX UN SISTEMA ESPECÍFIC DE PROTECCIÓ PER CESSAMENT D’ ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÓNOMS
 1 file(s)  176 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-21 PREVENCIO DE RISCOS LABORALS
 1 file(s)  190 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-20 CUMPLIMENT ALTERNATIU DE L’ OBLIGACIÓ DE RESERVA DE PLANTILLA EN FAVOR DELS TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT
 1 file(s)  196 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-19 CANVI DE BASE DE COTITZACIÓ AL RÉGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÓNOMS
 1 file(s)  189 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-18 VAGA GENERAL
 1 file(s)  187 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-16 PAGAMENT DE LES OPERACIONS COMERCIALS
 1 file(s)  186 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-02 NOVETATS FISCALS PER L’ EXERCICI 2010
 1 file(s)  196 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar
CIRCULAR 2010-01 APLICACIÓ DE NOUS TIPUS DE RETENCIÓ
 1 file(s)  203 downloads
Fiscal, Jurídic, Laboral 4 November, 2015 Descarregar