Es troba a la seva disposició la circular 15/2013 en relació amb la PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS DE BÉNS I TRANSACCIONS AMB L’EXTERIOR REFERENTS A L’ANY 2013. En concret, desenvolupem la informació sobre els models a presentar abans del 20 de gener de 2014. Les declaracions són les següents: MODEL D-6, MODEL DD1, MODEL DD2, MODELO ETE7006, MODEL 720, MODEL 117 I MODEL 187.