URGENT: Operacions vinculades. La documentació d’operacions vinculades haurà d’estar a disposició de l’Administració a partir del 25 de juliol de 2.011 per a les societats l’exercici natural de les quals, finalitzi el 31 de desembre de 2.010. Hem posat a la seva disposició a la nostra web (Circulars de 96 a 100) les plantilles per tal de facilitar-los el compliment d’aquesta obligació.